PATRONAT

En la reunió ordinària del Patronat de la Fundació Esvedra del 3 de desembre de 2020 es van modificar els membres del Patronat que va quedar constituit de la següent manera.

Presidenta Marta Peiró Rosell
Vice-presidenta/secretària M. Carmen Muñoz Ruiz
Vocal Carmen Ortiz Requena
Vocal Josefa Minguell Comaposada
Vocal Fernando Boillos García
Vocal José Luis Sánchez Moreno
Tresorera Silvia Marimon Pané

 

Document patronat