PATRONAT

En la reunió ordinària del Patronat de la Fundació Esvedra del 3 de desembre de 2020 es van modificar els membres del Patronat que va quedar constituit de la següent manera.

Presidenta Marta Peiró Rosell
Vice-presidenta/secretària M. Carmen Parra Acebes
Vocal M. Carmen Muñoz Ruiz
Vocal Neus Tejero Calderón
Vocal Silvia Marimón Pané
Vocal José Luis Sánchez Moreno
Vocal Magdalena López Campos

 

Document patronat